Sikkerhetsinstrukser for Lithium Ion/Polymer

 

Vennligst les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk din Lithium Ion/Polymer batteripakkerViktige punkter

* Lithium Ion/Polymer celler må lades nøye og på riktig måte.
* Bruk alltid ladere som er spesielt laget for Lithium Ion/Poly celler eller pakker.
* Test alltid laderen for å forsikre deg om at den fungere ordentlig.
* Ladning av Lithium celler eller pakker skal foregå utendørs og i en brannsikker beholder.
* Lithium Ion/Polymer celler/pakker skal alltid lagres i en brannsikker beholder.
* Ha alltid sand eller en pulverbrannslukker i nærheten ved ladning av Lithium Ion/Polymer.
* Lithium Ion/Polymer celler skal oppbevares utilgjengelig for barn.
* Du skal alltid behandle Lithium Ion/Polymer celler/pakker med stor forsiktighet.
* Bruk alltid fabrikkprodusert pakker fremfor dine egne.
* Sørg for at det er riktig polaritet i begge ender når du ladere eller bruker Lithium celler/pakker.
* Oppsøk umiddelbart lege dersom electrolyte skulle komme i øynene. (Vask med kaldt vann snarest)
* Vask alltid med såpe og vann dersom electrolyte skulle komme i kontakt med huden din.
* Lad aldri Lithium Ion/Poly celler eller pakker uten oppsyn.
* Lad aldri cellene med mer enn det som er oppgitt fra produsenten.
* Lad aldri Lithium Ion/Poly celler eller pakker i bilen, huset, garasjen eller andre steder dette kan føre til fysiske skader.
* Lad aldri Lithium Ion/Poly celler eller pakker på brennbart materiale som for eksempel tre, isopor, og plastikk.
* Aldri bruk vann for å slukke brennende Lithium Ion/Poly celler eller pakker.
* Demonter aldri en Lithium Ion/Poly celle eller pakke.
* Du må aldri kortslutte en Lithium Ion/Poly celle eller pakke.
* Bruk aldri Lithium Ion/Poly celler eller pakker som har blitt skadet. (se "skade" info under)
* Putt aldri løse, udekkete celler i lomma, veska, bagen, skuffer osv.
* Utsett aldri Lithium Ion/Poly celler eller pakker for høyere temperaturer enn 60grader celsius.
* Prøv aldri å utlade batteriene med mer enn det som er oppgitt av fabrikanten.
* Aldri kombiner forskjellige celle størrelser eller kapasitet i samme pakke.
* Plugg aldri ut batteriet fra PCM-guard mens ladning pågår.
* Cellene skal aldri gå under 3V per celle. Et batteri på 2 celler skal ikke under 6V og et batteri på 3 celler skal ikke under 9V. Dette er viktig ved innstilling av cut-off på regulatoren.
* Batteriene skal ikke lagres fulladet, men ca 40% oppladet.


Skadede celler eller pakker

Om cellene eller pakken skulle være involvert i et kræsj., gjør følgende:
Inspiser cellene, ledningene og kontaktene for mulige kortslutninger. Hvis det er noen som helst tvil, kutt av alle ledningene fra cellene og pakken. Hvis cellene er synlig skadet eller deformert må du ikke bruke pakkene igjen.


Destruering av celler og pakker

Utlad alle cellene til anbefalt cut-off voltstyrke på 3.0 V per celle. Advarsel: Cellene kan bli varme under utladning. Etter at cellene er avkjølt, stikk små hull i cellene og legg dem i saltvann i flere timer. Bruk teip rundt pakkene før de kastes i søpla.


Alle Lithium Ion/Poly pakker solgt av RC Mester skal kun brukes innenfor rc(radiostyrt) hobby.